หน้าแรก | รู้จักกับ New Amulet | วัตถุมงคลประเภทต่างๆ | วิธีการจองและเช่า | การรับประกันความพอใจ | ติดต่อ-สอบถาม

 

 

 

รหัส : NP001
ชื่อวัตถุมงคล :

สวยเทพ ชินราข อินโดจีน พ.ศ. 2485 เลี่ยมทอง พร้อมบัตรรับรองฯ สภาพสวย พิมพ์สระอะขีด เชิญชมครับ

รายละเอียด :

เหรียญพระพุทธชินราช รุ่นอินโดจีน ปี พ.ศ. ๒๔๘๕ เลี่ยมทองยกซุ้ม สั่งทำอย่างหนา พิมพ์สระอะขีด เนื้อทองแดง มีขนาดสุง 4.2 x 2.8 ซ.ม. (วัดรวมกรอบทองคำที่เลี่ยมแล้ว) สภาพสวยสมบูรณ์หมดจรด มาพร้อมบัตรรับรองพระเครื่องที่แม้แต่คณะผู้ตรวจสอบยังต้องระบุว่า "สภาพสวย" มาหมาดๆเลย เพื่อยืนยันความแท้ และไม่มีหักซ่อมใดๆ ตามมาตรฐานของร้าน นิว พระเครื่อง คือนอกจะแท้แล้ว ยังต้องสวยสมบูรณ์หมดจรดอีกด้วย ท่ามกลางพระเก๊เกลื่อนสนามที่ระบาดอยู่ทั่วไปในเวลานี้ ซึ่งในหนังสือเล่นหากันราคาแรงมากขึ้นทุกวันครับ

เหรียญพระพุทธชินราช รุ่นอินโดจีน ปี พ.ศ. ๒๔๘๕ จัดสร้างขึ้นตามจำนวนที่กำหนดไว้คือประมาณ 3,000 เหรียญเท่านั้น ซึ่งมีทั้งแบบรมดำ แบบกะไหล่เงิน แบบกะไหล่ทอง โดยยังแยกเป็นชนิดแหนบและชนิดเข็มกลัดรวมอยู่ด้วย ซึ่งทั้งหมดมีต้นแบบที่เป็นแม่พิมพ์หรือบล็อกอยู่ 2 แบบคือ แบบสระอะจุด และ แบบสระอะขีด และมีการออกแบบขึ้นมาให้ผิวทั้งหมดเป็น “เม็ดทราย” กระจายทั่วเหรียญฯ ทั้งด้านหน้าและด้านหลัง ซึ่งหลายๆ ท่านเรียกว่า "ขี้กลาก" โดยพุทธสมาคมแห่งประเทศไทย เป็นผู้ดำเนินการสร้างพระเครื่องชุดนี้ขึ้น โดยยึดเอาพระพุทธลักษณะจากองค์พระพุทธชินราชจากจังหวัดพิษณุโลกเป็นองค์ต้น แบบ มีการสร้างแบ่งเป็น ๓ ชนิดด้วยกัน ประกอบด้วย

๑. พระบูชา สร้างด้วยวิธีการหล่อเป็นพระพุทธรูปขัดเงา มีซุ้มเรือนแก้วเหมือนพระพุทธชิน-ราชองค์ปัจจุบัน การจัดสร้างในครั้งนั้นจัดสร้างตามจำนวนผู้สั่งจอง โดยผู้ที่สั่งจองจะต้องส่งเงินจำนวน ๑๕๐ บาท ไปยังคณะกรรมการเพื่อเป็นทุนจัดสร้างเท่านั้น (ต่อ ๑ องค์) และมีการแจกจ่ายให้กับจังหวัดทุกจังหวัด จังหวัดละ ๑ องค์ ทั่วประเทศ

๒. พระเครื่อง แบ่งการสร้างเป็น ๒ ชนิด คือ แบบรูปหล่อและเหรียญ พระรูปหล่อมีพุทธ-ลักษณะเหมือนพระพุทธชินราชเป็นรูปลอยองค์ ประกอบด้วย พิมพ์สังฆาฏิยาว พิมพ์สังฆาฏิสั้น และ พิมพ์ต้อ

๓. เหรียญ สร้างด้วยวิธีการปั๊ม มีลักษณะเป็นเหรียญรูปเสมา ด้านหน้าเป็นรูปองค์พระพุทธชินราชประทับนั่งในซุ้มเรือนแก้ว ส่วนด้านหลังของเหรียญจะเป็นรูปดอกเลาบานประตูพระวิหารวัดพระศรีรัตนมหาธาตุ

พระพุทธชินราชอินโดจีน จัดพิธีการสร้างขึ้นที่วัดสุทัศน์ และปลุกเสกในพระอุโบสถวัดสุทัศน์ ในวันที่ ๒๑ มีนาคม เสาร์ ๕ (วันเสาร์ขึ้น ๕ ค่ำ เดือน ๕) ปี พ.ศ. ๒๔๘๕ ดำเนินการสร้างและออกแบบโดยกรมศิลปากร โดยมีท่านเจ้าพระคุณ สมเด็จพระสังฆราชแพ เป็นองค์ประธาน และท่านเจ้าคุณสัจจญาณมุนี (สนธิ์) เป็นผู้ดำเนินการ ได้ทำพิธีลงทองถูกต้องตามตำราการสร้างพระกริ่งของวัดสุทัศน์ทุกประการ นอกจากนั้นยังมีแผ่นทองจากพระเกจิอาจารย์ที่เข้าร่วมพิธีอีกจำนวนหนึ่ง จึงนับได้ว่าเป็นพิธีที่ยิ่งใหญ่ในสมัยรัตนโกสินทร์พิธีหนึ่ง ซึ่งเพียบพร้อมไปด้วยพระเกจิอาจารย์ที่มีชื่อเสียงในยุคนั้นจากทั่วประเทศ เลยทีเดียว

รายนามพระเกจิอาจารย์ที่เข้าร่วมพิธีในครั้งนั้น มีดังนี้

1. สมเด็จพระสังฆราชแพ วัดสุทัศน์เทพวราราม กรุงเทพ
2. พระศรีสัจจญาณมุนี (สนธิ์) วัดสุทัศน์เทพวราราม กรุงเทพ
3. พระครูใบฎีกา (ประหยัด) วัดสุทัศน์เทพวราราม กรุงเทพ
4. พระครูอาคมสุนทร (มา) วัดราชบูรณะ กรุงเทพ
5. พระครูพิพัฒนบรรณกิจ (วิเชียร) วัดราชบูรณะ กรุงเทพ
6. พระครูสรกิจพิศาล (ศุข) วัดราชบูรณะ กรุงเทพ
7. พระครูสุนทรศิลาจารย์ (เจิม) วัดราชบูรณะ กรุงเทพ
8. พระครูพิบูรณ์บรรณวัตร (สนิท) วัดราชบูรณะ กรุงเทพ
9. พระครูสมถกิติคุณ (ชุ่ม) วัดพระประโทน นครปฐม
10. พระธรรมเจดีย์ (สมเด็จพระสังฆราชอยู่) วัดสระเกศ กรุงเทพ
11. พระสุธรรมธีรคุณ (วงษ์) วัดสระเกศ กรุงเทพ
12. พระวิเชียรโมลี (ปลั่ง) วัดคูยาง กำแพงเพชร
13. พระพิมลธรรม (นาค) วัดอรุณราชวราราม กรุงเทพ
14. พระครูอรุณธรรมธาดา (บัว) วัดอรุณราชวราราม กรุงเทพ
15. พระครูสังฆพินิจ (เฟื่อง) วัดสัมพันธวงศ์ กรุงเทพ
16. พระมหาโพธิวงศาจารย์ (นวม) วัดอนงคาราม กรุงเทพ
17. พระปลัดเส่ง วัดกัลยาฯ กรุงเทพ
18. พระสังฆราชา (สอน) วัดพลับ กรุงเทพ
19. พระสมุห์เชื้อ วัดพลับ กรุงเทพ
20. พระครูถาวรสมณวงศ์ (อ๋อย) วัดไทรบางขุนเทียน กรุงเทพ
21. พระพิษณุบุราจารย์ (แพ) วัดพระศรีรัตนมหาธาตุ พิษณุโลก
22. พระครูวิสุทธิศีลาจารย์ (พริ้ง) วัดบางประกอก กรุงเทพ
23. หลวงพ่อหลิม วัดทุ่งบางมด กรุงเทพ
24. พระอุบาลีคุณูปรมาจารย์ (เผื่อน) วัดพระเชตุพนฯ กรุงเทพ
25. พระวิสิทธิ์สมโพธิ์ (เจีย) วัดพระเชตุพนฯ กรุงเทพ
26. พระมงคลทิพย์มุณี (เช็ก) วัดทองธรรมชาติ กรุงเทพ
27. พระธรรมรังสี (ปาน) วัดเทพธิดาราม กรุงเทพ
28. พระญาณปริยัติ (พริ้ง) วัดราชนัดดา กรุงเทพ
29. พระสังกิจคุณ (ขำ) วัดตรีทศเทพ กรุงเทพ
30. พระปัญญาพิศาลการ (หนู) วัดประทุมวนาราม กรุงเทพ
31. พระปริยัติบัณฑิต (ทองคำ) วัดประทุมคงคาฯ กรุงเทพ
32. สมเด็จพระมหาวีรวงศ์ (อ้วน) วัดบรมนิวาศ กรุงเทพ
33. สมเด็จพระพุทธโฆษาจารย์ (เจริญ) วัดเทพศิรินทร์ กรุงเทพ
34. พระธรรมดิลก (โสม) วัดราชบูรณะ กรุงเทพ
35. พระครูวรเวทย์มนี (อี๋) วัดสัตหีบ ชลบุรี
36. พระครูศรีพนัคนิคม (ศรี) วัดพลับ ชลบุรี
37. พระครูวิบูลย์คณารักษ์ (ดิ่ง) วัดบางวัว แปดริ้ว ฉะเชิงเทรา
38. พระครูสิทธิสารคุณ (จาด) วัดบางกะเบา ปราจีนบุรี
39. พระครูกรุณาวิหารี (เผือก) วัดกิ่งแก้ว บางพลี สมุทรปราการ
40. พระครูพัก วัดบึงทองหลาง กรุงเทพ
41. พระครูทองศุข วัดโตนดหลวง เพชรบุรี
42. หลวงพ่ออิ่ม วัดหัวเขา สุพรรณบุรี
43. พระวิสุทธิรังสี (เปลี่ยน) วัดใต้ กาญจนบุรี
44. พระครูอดุลย์สมณกิจ (ดี) วัดเหนือ กาญจนบุรี
45. พระครูนิวิธสมาจารย์ (เหรียญ) วัดหนองบัว กาญจนบุรี
46. พระครูยติวัตรวิบูลย์ (สอน) วัดลาดหญ้า กาญจนบุรี
47. หลวงพ่อเหมือน วัดโรงหีบ ดอนเมือง กรุงเทพ
48. พระครูธรรมสุนทร (จันทร์) วัดบ้านยาง ราชบุรี
49. พระครูนนทวุฒาจารย์ (ช่วง) วัดบางแพรกใต้ นนทบุรี
50. พระครูนนทปรีชา (เผือก) วัดโมลีโลก นนทบุรี
51. พระครูโศภณศาสนกิจ (กลิ่น) วัดสะพานสูง นนทบุรี
52. หลวงพ่อแฉ่ง วัดบางพัง นนทบุรี
53. สมเด็จพระวชิรญาณวงศ์ (สมเด็จพระสังฆราช ชื่น) วัดบวรนิเวศฯ กรุงเทพ
54. พระสุพจน์มุนี (ผิน) วัดบวรนิเวศฯ กรุงเทพ
55. พระครูไพโรจน์มันตาคม (รุ่ง) วัดท่ากระบือ สมุทรสาคร
56. พระครูมหาชัยบริรักษ์ (เชย) วัดเจษฎาราม สมุทรสาคร
57. พระครูสังวรศิลวัตร (อาจ) วัดดอนไก่ดี สมุทรสาคร
58. พระครูวัตตโกศล (เจียง) วัดเจริญสุขาราม สมุทรสงคราม
59. พระครูสุนทรโฆษิต (ทองอยู่) วัดประชาโฆษิตาราม สมุทรสงคราม
60. หลวงพ่อกลึง วัดสวนแก้ว สมุทรสงคราม
61. หลวงพ่อไวย วัดดาวดึงษ์ สมุทรสงคราม
62. หลวงพ่อแช่ม วัดตาก้อง นครปฐม
63. หลวงพ่อจง วัดหน้าต่างนอก อยุธยา
64. หลวงพ่ออั้น วัดพระญาติ อยุธยา
65. หลวงพ่อนอ วัดกลางท่าเรือ อยุธยา
66. หลวงพ่อแจ่ม วัดวังแดงเหนือ อยุธยา
67. หลวงพ่อเล็ก วัดบางนมโค อยุธยา
68. หลวงพ่ออ่ำ วัดวงฆ้อง อยุธยา
69. หลวงพ่อกรอง วัดสว่างอารมณ์ อยุธยา
70. หลวงพ่อจันทร์ วัดคลองระนงค์ ชุมแสง นครสวรรค์
71. พระครูทิวากรคุณ (กลีบ) วัดตลิ่งชัน ธนบุรี
72. พระราชโมรี (นาค) วัดระฆังฯ ธนบุรี
73. หลวงพ่อเกษวิกรม (พูน) วัดสังฆราชาวาส สิงห์บุรี
74. หลวงพ่อจันทร์ วัดนางหนู ลพบุรี
75. พระครูศิลธรานุรักษ์ (ปลอด) วัดหลวงสุวรรณาราม ลพบุรี
76. พระครูศิลธรานุรักษ์ (ครุฑ) วัดท่าพ่อ พิจิตร
77. หลวงพ่อพิธ วัดฆะฆัง พิจิตร
78. หลวงพ่ออ่ำ วัดหนองกระบอก ระยอง
79. หลวงพ่อทอง วัดดอนสะท้อน หลังสวน ชุมพร
80. พระมหาเมธังกร (หมา) วัดน้ำคือ แพร่
81. พระสุเมธีวรคุณ (เปลี่ยม) วัดเกาะหลัก ประจวบคีรีขันธ์
82. พระธรรมทานาจารย์ (อิ่ม) วัดชัยพฤกษ์มาลา ธนบุรี
83. หลวงพ่อคง วัดซำป่าง่าม ปราจีนบุรี
84. พระครูนันทธีราจารย์ (เหลือ) วัดสาวชะโงก ฉะเชิงเทรา
85. พระครูกาแก้ว (หมุ้น) วัดหน้าพระธาตุ นครศรีธรรมราช
86. หลวงพ่อเส็ง ประจันตคาม ปราจีนบุรี
87. พระอาจารย์ปลื้ม วัดปากคลองมะขามเฒ่า ชัยนาท
88. หลวงพ่อพุ่ม วัดบางโคล่นอก กรุงเทพ
89. พระญาณไตรโลก (ฉาย) วัดพนัญเชิง อยุธยา
90. หลวงพ่อขัน วัดนกกระจาบ อยุธยา (อาพาธส่งตัวแทนมา)
91. หลวงปู่ใจ วัดเสด็จ สมุทรสงคราม
92. พระอาจารย์โชติ วัดตะโน ฝั่งธนบุรี กรุงเทพ
93. หลวงพ่อเงิน วัดดอนยายหอม นครปฐม
94. หลวงพ่อโอภาสี อาศรมบางมด ฝั่งธนบุรี กรุงเทพ
95. หลวงพ่อเรือง วัดใหม่พิณสุวรรณ สุพรรณบุรี
96. หลวงพ่อบุตร วัดใหม่บางปลากด สมุทรปราการ
97. หลวงพ่อเดิม วัดหนองโพธิ นครสวรรค์ (จารแผ่นยันต์ มาร่วม)
98. พระครูสุนทรสังฆกิจ (ลา) วัดแก่งคอย สระบุรี ฯลฯ

พระชุดนี้ ทางวัดได้ทำการ แจกแก่ทหารหาญของไทย นำไปร่วมสมรภูมิการรบ ประสบการณ์คงกระพันชาตรีสุดยอด จนทหารไทย ได้รับสมญาว่า "ทหารผี" เพราะถูกยิงด้วยลูกปืนจนหงายท้องแล้วก็ยังลุกขึ้นมาจับปืนสู้ใหม่ได้อีก พระพุทธชินราช พระพุทธรูปที่หลายคนเชื่อว่า...เพียงแค่หลับตานึกถึงภาพองค์ท่าน ตั้งอธิษฐานจิตชีวิตก็จะพบแต่ความสุขและแคล้วคลาดปลอดภัยจากภัยอันตรายทั้งปวง และสามารถชมตำหนิจุดชี้ขาด เปรียบเทียบได้ที่ http://www.a-start.net/Page10.htm (ขอขอบคุณ คุณ ตูน ปฐมบท แห่ง a-start.net ในการเอื้อเฟื้อความรู้ต่าง ๆ มา ณ.ที่แห่งนี้ด้วยครับ)

www.new-amulet.com
แพ็คกล่องกระดาษไดคัท พร้อมวัสดุกันกระแทกอย่างดี ส่ง EMS พร้อมประกันภัยสูญหาย ฟรี ทุกรายการครับ

 

หน้าแรก | รู้จักกับ New Amulet | วัตถุมงคลประเภทต่างๆ | วิธีการจองและเช่า | การรับประกันความพอใจ | ติดต่อ-สอบถาม