หน้าแรก | รู้จักกับ New Amulet | วัตถุมงคลประเภทต่างๆ | วิธีการจองและเช่า | การรับประกันความพอใจ | ติดต่อ-สอบถาม

 

 

 

รหัส : NP005
ชื่อวัตถุมงคล :

รางวัลที่ 2 ในหลวงทรวงผนวช ปี 07 พร้อมบัตรรับรอง สวยกริบ เชิญชมทุกมุมครับ

รายละเอียด :

รูปเหมือนในหลวงทรวงผนวช เนื้อแดง จัดสร้างเป็นที่ระลึก ถึงครั้งที่องค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงผนวชเมื่อ พ.ศ. 2499 ออกที่วัดบวรนิเวศน์วิหาร เมื่อปี พ.ศ. 2507 มีขนาดสูง 3.5 x 2.6 ซ.ม. มาพร้อมบัตรรับรองพระเครื่อง และยืนยันสภาพสวยสมบูรณ์ด้วยใบประกาศนียบัตรรางวัลที่ 2 งานแจ้งวัฒนะ ปี 2559 ที่ผ่านมาครับ

พระผงในหลวงทรงผนวช จัดสร้างขึ้นในปี 2507 ทำพิธีที่วัดบวรฯ (ทรงผนวชตั้งแต่ปี พ.ศ. 2499) ได้รับพระราชทานมวลสารจากในหลวงเช่นเดียวกับสมเด็จจิตรดา มีเนื้อเดียว 3 สี คือ ดำ, ขาว, แดง

พิธีใหญ่มาก สมเด็จพระญาณสังวร เป็นประธานพร้อมด้วยพระคณาจารย์นั่งภาวนาปลุกเสก ที่มีชื่อเสียงในยุคนั้น มาร่วมพิธี 108 รูป สมเด็จพระญาณสังวร เป็นประธานพร้อมด้วยพระคณาจารย์นั่งภาวนาปลุกเสก โดยมีพระสงฆ์เจริญพระพุทธมนต์คาถาจุดเทียนชัย ๑๐ รูป คือ

สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช (วาสน์ ป.ธ.๔) วัดราชบพิธสถิตมหาสีมาราม
สมเด็จพระญาณสังวร (เจริญ ป.ธ.๙) วัดบวรนิเวศวิหาร
สมเด็จพระวันรัต (ทรัพย์ ป.ธ.๗) วัดสังเวศวิศยาราม
สมเด็จพระพุทธโฆษาจารย์ (ฟื้น ป.ธ.๙) วัดสามพระยา
พระวิสุทธาธิบดี (ไสว ป.ธ.๗) วัดไตรมิตรวิทยาราม
พระพุทธิวงศมุนี (สุวรรณ ป.ธ.๗) วัดเบญจมบพิตรดุสิตวนาราม
พระพรหมคุณาภรณ์ (เกี่ยว ป.ธ.๙) วัดสระเกศ
พระธรรมปิฎก (นิยม ป.ธ.๙) วัดชนะสงคราม
พระราชมนต์มุนี (ทองคำ ป.ธ.๕) วัดราชบพิธสถิตมหาสีมาราม
พระสังวรกิจโกศล (บุญเลิศ) วัดราชสิทธาราม

รายนามพระคณาจารย์ที่นั่งปรกบริกรรมปลุกเสก ๑๕ รูป คือ

สมเด็จพระญาณสังวร (เจริญ ป.ธ.๙) วัดบวรนิเวศวิหาร กรุงเทพ ฯ
พระราชธรรมวิจารย์ (ธูป) วัดสุนทรธรรมทาน กรุงเทพ ฯ
พระญาณโพธิ (เข็ม) วัดสุทัศนเทพวราราม กรุงเทพ ฯ
พระรัตตากรวิสุทธิ์ (ดุลย์) วัดบูรพาราม จังหวัดสุรินทร์
พระราชพุทธิรังษี (คำ) วัดหนองจิก จังหวัดปัตตานี
พระสังวรวิมลเถร (โต๊ะ) วัดประดู่ฉิมพลี กรุงเทพ ฯ
พระครูถาวรวิทยาคม (เพิ่ม) วัดสรรเพ็ชญ์ จังหวัดนครปฐม
พระครูโกวิทสมุทรคุณ (เนื่อง) วัดจุฬามณี จังหวัดสมุทรสงคราม
พระครูเมธีสาครเขต (ชื่น ป.ธ.๖) วัดตึกมหาชยาราม จังหวัดสมุทรสาคร
พระครูสมุทรธรรมสุนทร (สุด) วัดกาหลง จังหวัดสมุทรสาคร
พระครูสุตตาธิการี (ทองอยู่) วัดหนองพะอง จังหวัดสมุทรสาคร
พระครูธรรมกิจโกศล (นอง) วัดทรายขาว จังหวัดปัตตานี
พระครูสุจิตตานุรักษ์ (จวน) วัดหนองสุ่ม จังหวัดสิงห์บุรี
พระครูสังวรธรรมานุวัตร (พล) วัดหนองคณฑี จังหวัดสระบุรี

www.new-amulet.com
แพ็คกล่องกระดาษไดคัท พร้อมวัสดุกันกระแทกอย่างดี ส่ง EMS พร้อมประกันภัยสูญหาย ฟรี ทุกรายการครับ

 

หน้าแรก | รู้จักกับ New Amulet | วัตถุมงคลประเภทต่างๆ | วิธีการจองและเช่า | การรับประกันความพอใจ | ติดต่อ-สอบถาม