หน้าแรก | รู้จักกับ New Amulet | วัตถุมงคลประเภทต่างๆ | วิธีการจองและเช่า | การรับประกันความพอใจ | ติดต่อ-สอบถาม

 

 

 

รหัส : NP018
ชื่อวัตถุมงคล :

พระสมเด็จ วัดขุนอินทประมูล ต.อินทประมูล อ.โพธิ์ทอง จ.อ่างทอง พร้อมใบเซอร์ฯ งานประกวด

รายละเอียด :

"พระสมเด็จกรุขุนอินทประมูล" มีขนาดสูง 3.75 x 2.50 ซ.ม. เป็นพระกรุเก่าแก่ที่ขุดค้นพบที่ วัดขุนอินทประมูล ต.บางพลับ อ.โพธิ์ทอง จ.อ่างทอง วัดเก่าแก่ที่มีประวัติความเป็นมาและมีโบราณวัตถุที่น่าสนใจ ซึ่งกรมศิลปากรได้ขึ้นบัญชีอนุรักษ์ไว้แล้ว วัดขุนอินทประมูล เดิมเป็นเพียงสำนักสงฆ์ ใช้เป็นที่วิปัสสนากรรมฐาน ซึ่งพื้นที่แห่งนี้เคยเป็นที่ตั้งของชุมชนมาตั้งแต่สมัยทวารวดีจนถึงสมัยสุโขทัย ถือเป็นชุมชนใหญ่ริมฝั่งคลองบางพลับซึ่งเป็นคลองเชื่อมระหว่างแม่น้ำน้อยกับแม่น้ำเจ้าพระยา จากตำนานสิงหนวัติ กล่าวถึงมูลเหตุการสร้างพระพุทธไสยาสน์วัดขุนอินทประมูล โบราณวัตถุสำคัญของวัดไว้ว่าครั้งหนึ่งในสมัยสุโขทัย พระยาเลอไทได้เสด็จออกจากกรุงสุโขทัยทางชลมารคเพื่อมานมัสการพระฤๅษีสุกกะทันตะ ผู้เป็นพระอาจารย์ ณ เขาสมอโคน เขตกรุงละโว้ จากนั้นเสด็จกลับโดยล่องมาตามคลองบางพลับเพื่อเสด็จประพาสท้องทุ่ง และแวะประทับแรม ณ โคกบางพลับ ทรงเกิดศุภนิมิตทอดพระเนตรเห็นดวงไฟดวงใหญ่ลอยขึ้นเหนือยอดไม้แล้วหายไปทางทิศตะวันออก พระองค์ทรงโสมนัสและดำริให้สร้างพระพุทธรูปไสยาสน์ขึ้น ขนานนามว่า "พระพุทธไสยาสน์เลอไทนฤมิตร" ก่อนเสด็จนิวัติสู่กรุงสุโขทัย...

หลังจากนั้น พระพุทธไสยาสน์เลอไทนฤมิตรก็ถูกปล่อยปละละเลยไม่ได้รับการดูแล จนชำรุดทรุดโทรมไปตามกาลเวลา จนถึงสมัยกรุงศรีอยุธยาเป็นราชธานี รัชสมัยพระเจ้าบรมโกศ มีนายอากรตำแหน่งที่ขุนอินทประมูล นายบ้านบางพลับ เป็นผู้มีจิตใจใฝ่ในการพระพุทธศาสนาอย่างมาก ได้บูรณะพระพุทธไสยาสน์เลอไทนฤมิตร พร้อมทำหลังคาคลุม และสร้างวัดขึ้น ณ บริเวณดังกล่าว ความทราบถึงพระเจ้าอยู่หัว พระองค์ทรงเห็นว่าขุนอินทประมูลมีความศรัทธาต่อพระพุทธศาสนาเป็นที่ยิ่ง จึงโปรดให้ทำพิธียกเกศทองคำพระราชทานประดับเหนือเศียรพระพุทธไสยาสน์ พระราช ทานนามพระพุทธไสยาสน์ที่บูรณะแล้วเสร็จว่า "พระพุทธไสยาสน์ขุนอินทประมูล" และพระราช ทานนามวัดว่า "วัดขุนอินทประมูล" หลังจากเสียกรุงศรีอยุธยาครั้งที่ 2 วัดขุนอินทประมูลก็ถูกทิ้งร้างอีกครั้งหนึ่ง

สมัยกรุงรัตนโกสินทร์ รัชกาลพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว เมื่อครั้งท่านเจ้าประคุณสมเด็จพระพุฒาจารย์ (โต พรหมรังสี) ตรวจสอบพื้นที่ที่จะสร้างพระมหาพุทธพิมพ์ ที่วัดเกศไชโย จึงพบวัดขุนอินทประมูล และได้เข้าเฝ้าฯ ถวายพระพรให้ทรงทราบ ถึงสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว เสด็จพระราชดำเนินมานมัสการพระพุทธไสยาสน์ขุนอินทประ มูล ตั้งแต่นั้นมาได้เริ่มมีการบูรณะและพัฒนาเรื่อยมาจนถึงปัจจุบัน ซึ่งทางวัดได้จัดให้มีงานนมัสการประจำปี ปีละ 2 ครั้ง คือ แรม 7-8 ค่ำ เดือน 5 และ แรม 6 ค่ำ เดือน 11

โบราณวัตถุที่สำคัญอีกสิ่งหนึ่งของวัดขุนอินทประมูล ก็คือ "พระสมเด็จกรุวัดอินทประมูล" เรียกตามพุทธลักษณะที่คล้ายพระสมเด็จของท่านเจ้าประคุณสมเด็จพระพุฒาจารย์ (โต พรหมรังสี) มีทั้งหมด 3 พิมพ์ คือ พิมพ์พระประธาน พิมพ์ใหญ่ และพิมพ์เจดีย์ ซึ่งทางวัดจะได้มอบแก่ผู้มีจิตศรัทธาร่วมเป็นเจ้าภาพทอดผ้าป่ามหากุศลสร้างพระอุโบสถหลังใหม่และเป็นหลังแรกของวัด

www.new-amulet.com
แพ็คกล่องกระดาษไดคัท พร้อมวัสดุกันกระแทกอย่างดี ส่ง EMS พร้อมประกันภัยสูญหาย ฟรี ทุกรายการครับ

 

หน้าแรก | รู้จักกับ New Amulet | วัตถุมงคลประเภทต่างๆ | วิธีการจองและเช่า | การรับประกันความพอใจ | ติดต่อ-สอบถาม