หน้าแรก | รู้จักกับ New Amulet | วัตถุมงคลประเภทต่างๆ | วิธีการจองและเช่า | การรับประกันความพอใจ | ติดต่อ-สอบถาม

 

 

 

รหัส : NP058
ชื่อวัตถุมงคล :

รางวัลที่ 1 พระชัยวัฒน์ จปร. รุ่น 100 ปี เนื้อนวโลหะ ปี2513 วัดราชบพิธฯ พร้อมบัตรรับรอง สวยกริบ 

รายละเอียด : พระชัยวัฒน์ จปร. 2513 เนื้อนวโลหะ (เนื้อเดียว) จัดสร้างจำนวน 5,000 องค์ มีขนาดสูง 2.1 x 1.0 ซ.ม. ที่ฐานด้านหลังประดิษฐานพระปรมาภิไธยย่อ "จ.ป.ร." มาพร้อมบัตรรับรองพระเครื่อง และยืนยันสภาพสวยสมบูรณ์ด้วยใบประกาศนียบัตรรางวัลที่ 1 งานสมาคมฯ ปี 2559 ที่ผ่านมาครับ

พระกริ่งพระชัยวัฒน์ จปร. ปี 2513 จัดสร้างโดยวัดราชบพิธ ในวาระครบรอบร้อยปีการสร้างวัดราชบพิธ ถือว่าเป็นงานพุทธาภิเษกที่ยิ่งใหญ่และสำคัญมากๆของวัดราชบพิธ นับตั้งแต่ปี2481 พิธีนี้อาจถือเป็นงานใหญ่ที่สุดของวัดราชบพิธ ในช่วงหลังปี 2500 ก็ว่าได้ พระเครื่องที่จัดสร้างในพิธีนี้นอกจากพระกริ่งพระชัยวัฒน์ ก็มีเหรียญรัชกาลที่5รุ่นปืนแตก พระหูยาน จปร เหรียญพระสังฆราชกรมหลวงชินวรสิริวัฒน์ แหวนนพเกล้า บาตรน้ำมนต์ เหรียญพิมพ์นาคปรก พระบูชารัชกาลที่5 เป็นต้น พระชุดนี้มีพิธีปลุกเสกใหญ่มากที่สุดของวัดราชบพิธ นับตั้งแต่ปี 2481 เนื่องจากวัดราชบพิธ เป็นวัดหลวงสายธรรมยุต ดังนั้นการจัดสร้างจึงทำอย่างละเอียดมีขั้นตอนชัดเจน ทางวัดได้นิมนต์พระเกจิผู้ทรงคุณจากทั่วประเทศมามากถึง 108รูป โดยเฉพาะมีพระกรรมฐานสายหลวงปู่มั่นมาเข้าร่วมพิธีมากมาย ซึ่งยากจะหาพิธีอื่นๆในยุคหลังทำได้แล้ว

พระกริ่งและพระชัยวัฒน์ จปร. 2513 ออกแบบโดยนายช่าง เกษม มงคลเจริญ สร้างในปี 2513 ในวาะครบ 100 ปี วัดราชบพิธฯ ในหลวงเสด็จพระราชดำเนิน ประกอบพิธีถึง 3 ครั้ง พิธีมหาพุทธาภิเษก 3 วัน 3 คืน โดยพระคณาจารย์ 108 รูป ซึ่งล้วนเเต่เป็นพระคณาจารย์ที่มีชื่อเสียงโด่งดังด้านพุทธคมในยุคนั้นทั้ง สิ้นที่รับนิมนต์มานั่งปรกปริกรรมเจริญภาวนาโดยผลัดเปลี่ยนกันมาร่วมพิธีใน เเต่ละวันดังนี้

1. วันศุกร์ที่ 29 มกราคม พ.ศ. 2514
ระหว่างเวลา 16.30 - 20.00 น. คือ
1.) พระเทพสังวรวิมล (เจียง) วัดเจริญสุขาราม จ.สมุทรสงคราม
2.) พระราชธปรมากรณ์ (เงิน) วัดดอนยายหอม จ.นครปฐม
3.) พระศูพิพิธวิหารการ (หลวงพ่อเทียม) วัดกษัตราธิราช จ.พระนครศรีอยุธยา
4.) หลวงพ่อกี วัดหูช้าง จ.นนทบุรี
5.) พระครูโสภณพัฒนกิจ วัดอัมพวา บางกอกน้อย ธนบุรี กรุงเทพฯ
6.) พระครูสุทธิการี (หลวงพ่อทองอยู่) วัดใหม่หนองพะอง จ.สมุทรสาคร
7.) พระครูโพธิสารประสาธน์ (บุญมี) วัดโพธิ์สัมพันธ์ จ.ชลบุรี
8.) พระครูอุภัยภาดาทร (หลวงพ่อขอม) วัดโพธาราม (วัดไผ่โรงวัว) จ.สุพรรณบุรี
9.) พระครูนนทกิจวิมล (หลวงพ่อชื่น) วัดตำหนักเหนือ จ.นนท บุรี
10.) พระครูสมุห์อำพล วัดประสาทบุญญาวาส กรุงเทพฯ
11.) พระอาจารย์อรุณ วัดตะล่อม ธนบุรี กรุงเทพฯ
12.) พระครูสมุห์สำรวย วัดกษัตราธิราช จ.พระนครศรีอยุธยา

เวลา 20.00 - 22.00 น.
1.) พระราชสุทธาจารย์ (โชติ ระลึกชาติ) วัดวชิราลงกรณ์จ.นครราชสีมา
2.) พระนิโรธรังสีคัมภีร์เมธาจารย์ (หลวงปู่เทสก์ เทสโก) วัดหินหมากเป้ง จ.หนองคาย
3.) พระอินทสมาจารย์ (เงิน อินทสโร) วัดอินทรวิหาร กรุงเทพฯ
4.) พระครูสภาพรพุทธมนต์ (สำเนียง อยู่สถาพร) วัดเวฬุวนาราม จ.นครปฐม
5.) พระครูกัลป์ยานุกูล (เฮง) วัดกัลยาณมิตร ธนบุรี กรุงเทพฯ
6.) พระครูภาวนาภิรม วัดปากน้ำภาษีเจริญ ธนบุรี กรุงเทพ
7.) พระครูประภัสสรศีลคุณ (เอก) วัดไผ่ดำ จ.สิงห์บุรี
8.) พระครูสมุห์หิน วัดระฆังโฆสิตาราม กรุงเทพฯ
9.) หลวง พ่อใหญ่อภินันโท (จุล) วัดถ้ำคูหาสวรรค์ จ.ลพบุรี
10.) พระอาจารย์อ่อน ญาณสิริ วัดป่านิโศธาราม จ.อุดรธานี
11.) พระอาจารย์มหาบัว ญาณสัมปันโน (พระธรรมวิสุทธิมงคล) วัดป่าบ้านตาด จ.อุดรธานี
12.) พระครูใบฎีกาสมาน (หลวงพ่อเณร) วัดพรพระร่วง กรุงเทพฯ,

เวลา 22.00 - 24.00 น.
1.) พระราชวตาจารย์ วัดมกุฏกษัตริยาราม กรุงเทพฯ
2.) พระญาณโพธิ (เข็ม) วัดสุทัศนเทพวราราม กรุงเทพฯ
3.) พระวิเชียรมุนี วัดอินทราม กรุงเทพฯ
4.) พระพุทธมนต์วราจารย์ (สุพจน์) วัดสุทัศนเทพวราราม กรุงเทพฯ
5.) พระโสภณมหาจารย์ วัดดาวดึงนาราม กรุงเทพฯ
6.) พระครูพิบูลมงคล วัดสุทัศนเทพวราราม กรุงเทพฯ
7.) พระมงคลสุรี วัดนาคกลาง กรุงเทพฯ
8.) พระครูปลัดสงัด วัดโพธิ์ท่าเตียน กรุงเทพฯ
9.) พระครูวินัยธร (เดช) วัดสระเกศฯ กรุงเทพฯ
10.) พระปลัดมานพ วัดชิโนรสราม กรุงเทพฯ
11.) พระมหาวาส วัดปทุมวนาราม กรุงเทพฯ
12.) พระอาจารย์ผ่อง จินดา วัดจักรวรรดิ (สามปลื้ม) กรุง เทพฯ,
พระสวดพุทธาภิเษก
ระหว่างเวลา 16.30 - 21.00 น. จำนวน 4 รูป จากวัดสุทัศนเทพวราราม,
ระหว่าง เวลา 21.00 - 24.00 น. จำนวน 4 รูป จากวัดบวรนิเวศวิหาร

2.วันเสาร์ที่ 30 มกราคม พ.ศ. 2514
เวลา 18.00 - 20.00 น.
1.) พระธรรมวราลังการ วัดบุปผาราม ธนบุรี กรุงเทพฯ,
2.) พระโพธิวรคุณ (ไพฑูรย์) วัดโพธิ์นิมิต กรุงเทพฯ,
3.) พระครูสีลวิสุทธาจารย์ วัดสง่างาม จ.ปราจีนบุรี
4.) พระครูประภัศระธรรมาภรณ์ (หลวงพ่อแต้ม) วัดพระลอย จ.สุพรรณบุรี
5.) พระครูประสิทธิสารคุณ (พ้น) วัดอุบลวรรณาราม จ.ราชบุรี
6.) พระครูสังฆวฒาจารย์ (หลวงปู่เย่อ) วัดอาฬาสงคราม จ.สมุทรปราการ
7.) พระอาจารย์หนู วัดบางกะดี่ กรุงเทพฯ
8.) พระอาจารย์มงคล (กิมไซ) วัดป่าเกตุ จ.สมุทรปราการ
9.) พระครูสมุห์ทองคำ วัดเสาธงทอง จ.ลพบุรี
10.) พระอาจารย์สมภพ เตชบุญโญ วัดสาลีโขภิรตาราม จ.นนทบุรี
11.) พระอาจารย์ยาน วัดถ้ำเขาหลักไก่ จ.ราชบุรี,
12.) พระอาจารย์บุญกู้ วัดอโศกตาราม จ.สมุทรปราการ

เวลา 20.00 - 22.00 น.
1.) พระสุนทรธรรมภาณ วัดอโศการาม จ.สมุทรปราการ
2.) พระครูโสภณกัลป์นาณวัตร (เส่ง) วัดกัลยาณมิตร กรุงเทพฯ
3.) พระครูวรพรตศีลขันธ์ (แฟ้ม) วัดป่าอรัญศิกาวาส จ.ชลบุรี
4.) พระครูปสาธน์วิทยาคม (หลวงพ่อนอ) วัดกลางท่าเรือ จ.พระนครศรีอยุธยา
5.) พระอาจารย์บุญเพ็ง วัดอโศการาม จ.สมุทรปราการ
6.) พระอาจารย์สุวัจน์ วัดป่าภูธรพิทักษ์ จ.สกลนคร
7.) พระอาจารย์วัน วัดป่าอภัยวัน (ภูเหล็ก) จ.สกลนคร
8.) พระอาจารย์สุพัฒน์ วัดบ้านใต้ จ.สกลนคร
9.) พระอาจารย์ทองสุข วัดถ้ำเจ้าภูเขา จ.สกลนคร
10.) พระอาจารย์ฟัก สันติธัมโม วัดเขาน้อยสามผา จ.จันทบุรี
11.) พระอาจารย์ดวน วัดมเหยงค์ จ.นครศรีธรรมราช
12.) พระอาจารย์สอาด วัดสัมพันธวงศ์ กรุงเทพฯ

เวลา 22.00 - 24.00 น.
1.)พระเทพเมธากร วัดเทพศิรินทราวาส กรุงเทพฯ
2.) พระราชวรญาณมุนี นุภพศิริมาตราม กรุงเทพฯ
3.) พระปัญญาพิศาลเถระ วัดราชประดิษฐ์ กรุงเทพฯ
4.) พระครูโสภณสมาธิวัตร วัดเจ้ามูล ธนบุรี กรุงเทพฯ
5.) พระครูวิริยะกิตติ (หลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี) ธนบุรี กรุงเทพฯ
6.) พระครูพิชัย ณรงค์ฤทธิ์ วัดสิตาราม กรุงเทพฯ
7.) พระครูปลัดถวิล วัดยางระหงษ์ จ.จันทบุรี
8.) พระอธิการพัตน์ วัดเเสนเกษม กรุงเทพฯ
9.) พระอาจารย์เชื้อ หนูเพชร วัดสะพานสูง กรุงเทพฯ
10.) พระอาจารย์รัตน์ วัดปทุมคงคา กรุเทพฯ
11.) พระครูสังฆรักษ์ (กาวงค์) วัดป่าดาราภิรมย์ จ.เชียงใหม่
12.) พระอาจารย์นำ วัดดอนศาลา จ.พัทลุง (พระอาจารย์ในหลวง)

โดยมีพระสวดพุทธาภิเษก
เวลา 18.00 - 21.00 น. พระภิกษุ 4 รูป จากวัดพระเชตุพนวิมลมังคลาราม
เวลา 21.00 - 24.00 น. จากวัดราชประดิษฐ์

3.วันอาทิตย์ที่ 31 มกราคม พ.ศ. 2514
ก็ล้วนเเต่เป็น “พระคณาจารย์” ผู้ทรงคุณวุฒิด้านวิทยาคมแห่งยุคซึ่งส่วนใหญ่ได้ “มรณภาพ” แล้ว รวม 3 วัน “ครบถ้วน 108 รูป”

www.new-amulet.com
แพ็คกล่องกระดาษไดคัท พร้อมวัสดุกันกระแทกอย่างดี ส่ง EMS พร้อมประกันภัยสูญหาย ฟรี ทุกรายการครับ
 

หน้าแรก | รู้จักกับ New Amulet | วัตถุมงคลประเภทต่างๆ | วิธีการจองและเช่า | การรับประกันความพอใจ | ติดต่อ-สอบถาม